Роль учнівського самоврядування у формуванні правової свідомості особистості

Людство вступило у III тисячоліття, з надією дивлячись на молоде покоління, яке має здійснювати демократичні перетворення та будувати правову демократичну державу. Досягти високого рівня правової культури можна, лише досягнувши високого рівня розвитку суспільства, зокрема за допомогою правового виховання в школі. Система правового виховання , що створена в нашій школі багатогранна ,  дієва і розглядається як частина загальноосвітньої підготовки учнів.

Правова освіта передбачає реалізацію таких завдань:

1.Формування в дітей і підлітків правової культури та активної життєвої позиції щодо реалізації прав і свобод людини;

2.Засвоєння учнями основних правових знань, норм і правил співжиття в суспільстві;

3. Організація забезпечення системи ранньої профілактики правопорушень

4.Контроль за вихованням, розвитком підлітків, які перебувають на обліку

5. Надання педагогічної допомоги сім’ям, у яких виховуються «важкі діти»

Вирішуючи ці завдання школа забезпечує різні види діяльності в  позакласній роботі: різноманітні гуртки, спортивні секції, максимально сприяючи розвитку та самовизначенню особистості. Вирішення поставлених завдань можливе в атмосфері доброзичливості, довіри, співпраці, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного та учнівського простору. А також вбачає кінцевий результат—це всебічно гармонійно розвинений випускник, який має міцні знання з основ наук та є висококультурною, духовно багатою особистістю.

Здійсненню правової освіти допомагає урочна, позаурочна робота, а також діяльність учнівського самоврядування.

У своїй роботі учнівське самоврядування керується нормативно-правовими документами.

1. Міжнародні документи ( Декларація прав дитини-1959рік,Конвенція про права дитини -1990рік)

2. Національні документи:

- Конституція України

- Закон України «Про охорону дитинства»

 - Закон України «Про загальну середню освіту»

-- - Закон України «Про сприяння соціальному становленню та  розвитку молоді»

- Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»

3.Шкільні документи

- Статут Шкільного Містечка

- Положення про організацію учнівського врядування

- Кодекс честі

   Тому  діяльність Шкільного Містечка спрямована на підвищення якості навчання,зміцнення свідомої дисципліни,реалізацію вимог режиму роботи школи,організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи й творчої самодіяльності,реалізацію їхніх прав та обов’язків. Цінність організації учнівського самоврядування в школі полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у суть своїх прав та обов’язків.

З початку  навчального року у співпраці учнівського, вчительського колективів завдяки плідній праці відділів Шкільного Містечка  організована реалізація виховного плану

 За участі учнівського самоврядування організовано й проведено ряд заходів, спрямованих на формування правової свідомості учнів . Так, протягом року  апарат Шкільного Містечка та відділи  здійснюють  правоосвітню роботу   через ряд позакласних  заходів.  Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення  Тижня правових знань у школі. У рамках  тижня правових знань проводиться цілий ряд заходів, таких як бесіди «Твої права і обов’язки», «Діти: злочин і кара», виховні години «Чи знаєш ти закони?», брейн-ринги на правову тематику, юридичний марафон «Вчинки і відповідальність» виставка  малюнків, плакатів, «Я  і мої права», конкурс творів і рефератів на правову тематику, тренінгові заняття за програмою рівний-рівний «Знаємо та реалізуємо свої права»--все це сприяє формуванню в учнів правової свідомості і відповідальності за своє власне життя. Коли проводяться ці заходи, працюють всі відділи та відповідають за певне завдання. Наприклад за організацію виставки малюнків, плакатів  відповідає « відділ культури», за проведення брейн-рингу- відділ «старостат», конкурси творів , рефератів---відділ «освіта», за проведення тренінгу відділ «Управління внутрішніх справ»

 І саме  відділ Управління внутрішніх справ, є головним організатором  право освітньої та право виховної роботи в Шкільному Містечку.  Основні функції діяльності відділу:  відповідає за організацію проведення заходів, що сприяють формуванню правової культури, а також попередженню негативних проявів серед неповнолітніх, контролює чергування по школі, слідкує за дотриманням правових норм  поведінки та збереження дисципліни, дотримання кодексу честі учня. Кожний день черговий клас здійснює профілактичні рейди «Урок»,  «Перерва», «Відвідування учнів», «Шкільна форма», Чистий клас». Проводяться акції «Ні запізненням».  Вже після першого уроку  адміністрація школи має інформацію про відвідування школи учнями та пропуски з усіх поважних чи інших причин.   Під час лінійок  заслуховується звіт чергового класу , в якому вказуються   порушення поведінки під час навчального процесу:  під час перерв, в їдальні, запізнення учнів. Ця вся налагоджена робота дає змогу своєчасно виявити правопорушників  і співпрацювати з ними, виправляти їхню поведінку і погляд на життя  в цілому.

Кожний місяць відповідальний учень за  відділ УВС звітує про стан дисципліни в своєму класі. Якщо прізвища учнів , які порушують дисципліну повторюються неодноразово, то  приймається рішення про те, щоб  запросити  їх  на засідання апарату Шкільного Містечка і провести профілактичну роботу.  Отже на засіданні апарату Шкільного Містечка було розглянуто поведінку учнів початкових класів, які постійно порушують дисципліну в  класі і в їдальні, на уроках. Учні, яких викликали на засідання визнали всі свої помилки і обіцяли виправитися, але над ними було закріплено старших учнів які  контролюють їх кожний день.

Саме із цієї причини, порушення правил поведінки до роботи і підключився відділ

« Дивосвіт». Саме завідуюча відділом запропонувала під час перерв  проводити ігри з молодшими школярами , що забезпечить одночасно зайнятість і відпочинок учнів але більш продуктивний.

На засіданнях завідуюча відділу  УВС  звітує про  виконану  роботу, вказує на порушення та правопорушників , які були зафіксовані, і  пропонує винести ці питання на засідання ради профілактики правопорушень. 

Попередження негативної поведінки набуває нового звучання і з’являється більше надій на виправлення, якщо активну участь у цьому процесі беруть самі  учні. І саме учнівське самоврядування надає таку можливість, спілкуючись разом в своєму колективі, вони можуть знайти правильний для себе вибір . Тільки вчасно треба побачити, відчути і зрозуміти, що вміло з цим справляється педагогічний колектив школи.

Тому слід відмітити, що прослідковується тісна співпраця:   учнівське самоврядування-класний керівник-адміністрація- психолог-соціальний педагог-рада профілактики правопорушень-відповідні служби. Вся робота направлена на  зміцнення знань з правової тематики, уміння використовувати набуті знання на практиці, попередження правопорушень і саме проведення  таких  форм роботи, які проводяться в нашій школі дає змогу забезпечити виховання учнів законослухняними громадянами.