Положення про шкільний конкурс «Зразковий клас»

Положення про шкільний конкурс «Зразковий клас»

 

І. Загальні положення

1.Шкільний конкурс «Зразковий клас» (далі – конкурс) проводиться щорічно з метою виявлення найбільш згуртованих і  творчих класних колективів – лідерів школи.

         2. Завдання конкурсу:

·         утвердження активної життєвої позиції учнів;

·         розвиток класного і шкільного врядування;

·         підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;

·         стимулювання класних керівників, активів класів до реалізації творчого підходу в роботі і навчанні.

3. Учасниками конкурсу є учні 5-11 класів.

 

ІІ. Організація і проведення конкурсу

1.Для проведення конкурсу на підставі наказу директора школи створюється оргкомітет.

2. Оргкомітет конкурсу виконує такі функції:

·         аналізує та узагальнює результати конкурсу;

·         визначає переможця.

3. Конкурс починається з 1 вересня і триває протягом навчального року.

4. Критеріями оцінки результатів конкурсу є:

·         відсутність правопорушників дисципліни – черговий клас;

·         дотримання правил поведінки та чергування в їдальні – черговий клас;

·         належний зовнішній вигляд учнів (шкільна форма) – черговий клас;

·         результативність виступів у шкільних масових заходах – відділ культури;

·         інформаційний супровід життя класу,підготовка публікацій до газети – відділ інформації;

·         якість знань (участь в олімпіадах, підготовка проектів, відкриті уроки, класні години) – відділ освіти;

·         зайнятість учнів у гуртках – відділ охорони життя і здоровя;

·         відсутність учнів з виявленими шкідливими звичками – відділ управління внутрішніх справ;

·          стан збереження кабінету – старости класів;

·         читацька активність протягом навчального року – відділ культури;

·         результативність та активність роботи учнівського врядування – апарат Шкільного Містечка.

         5. Клас – переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів.              При однаковій сумі вище місце займає той клас, у якого сума балів за друге півріччя   більша.

ІІІ. Нагородження

1.   Класу – переможцю конкурсу присвоюється звання «Зразковий клас року», вручається грошова премія або приз.

2.   Нагородження класу – переможця проводиться під час урочистої лінійки.

 

                                     Мер Шкільного Містечка          Мельник Г.

                                             Секретар ШМ                           Павельчук А.