Основні принципи організації учнівського врядування

Основні принципи організації учнівського врядування

               в Ладижинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Вступ

    З метою об’єднання зусиль  педагогічного та учнівського колективів для добрих і корисних справ,щоб зробити шкільне життя змістовнішим, веселішим,цікавим,в школі створено Шкільне Містечко, "мешканцями ” якого є учні школи,педагогічний колектив,батьки.

    Головним завданням Шкільного Містечка є формування й розвиток соціально активної, гуманістично  спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією,почуттям національної самосвідомості.

     Учнівське самоврядування в школі педагогічно доцільний спосіб організації учнівського колективу,що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

    Діяльність Шкільного Містечка спрямована на підвищення якості навчання,зміцнення свідомої дисципліни,реалізацію вимог режиму роботи школи,організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи й творчої самодіяльності,реалізацію їхніх прав та обов’язків. Цінність організації учнівського самоврядування в школі полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у суть своїх прав та обов’язків.

    Діяльність дітей – творча. Творчість передбачає створення нового, оригінального. Діловий ритм життя,чистота й порядок протягом усього навчального дня забезпечує завдяки дієвій системі учнівського самоврядування. Управління самоврядування зосереджено в апараті міської ради, який обрано шляхом таємного голосування. До складу апарату та мерії ввійшли учні,яких рекомендував вищий орган класу – класні збори.

    Вперше учні школи обирали мера Шкільного Містечка. Для цього ЦВК було розроблено Положення про вибори мера,за яким виборче право мали учні 5-11 класів. Кандидатом у мери висували учня 9-11 класу — найактивнішого, авторитетного ,який уміє захищати інтереси школи,класу. Кожен кандидат створював і відстоював свою передвиборчу програму.

   Також було створено Статут Шкільного Містечка,права та обов’язки його мешканців відповідно до кодексу честі для нашої школи.

   Структура органів самоврядування динамічна, варіантна. Це різні види діяльності дітей, колективні органи та відповідальні особи з числа школярів.

                       І. Міська рада Шкільного містечка

    Найвищим органом ШМ є збори,які скликають не рідше одного разу на рік. Очолює  роботу мерія в складі : Мер містечка,керуючий справами шкільної ради,голова виконкому,секретар шкільної ради.

    Для повсякденного практичного керівництва самоврядуванням відбуваються щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. На них формують апарат відповідальних за ту чи іншу галузь шкільної діяльності,аналізують стан різних ділянок роботи учнівського самоврядування, заслуховують звіти представників класів,визначають завдання на наступний тиждень.

                ІІ. Завдання і зміст роботи відділів

        Учні 5-11 класів працюють у відділах :

    Відділ освіти : облік відвідування,організації огляду знань, підготовка й проведення олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, вечорів, контроль за виконанням режиму дня.

    Управління внутрішніх справ :організація та контроль за чергуванням , дотримання кодексу честі учня школи, виконання учнями статутних вимог,проведення заходів з виховання правової культури в учнів.

    Відділ культури : дотримання норм моральної поведінки, зовнішній вигляд учнів, організація та контроль за естетичним оформленням класних кімнат, шкільного приміщення, організація виставок, підготовка та проведення тематичних класних годин і загальношкільних свят : робінзонада,дискотеки,проведення концертів.

    Відділ охорони життя та здоров ’я  дітей : організація й контроль за роботою сан постів , санітарно-гігієнічних вимог,бесіди про шкідливість  шкідливих  звичок.

    Відділ інформації : випуск шкільної газети ” Пошук ” , в якій висвітлюється шкільне життя, різноманітні новини, враження про проведення шкільних заходів; шкільне радіомовлення; випуск газети ” Вісник чергового класу ”.

Відділ «Милосердя»: відвідування ветеранів ВВВ, будинку людей похилого віку, дитячого будинку «Троянда»

Відділ «Дивосвіт» допомагають в організації і проведенні виховних заходів, свят для молодших школярів, проводять ігри та розваги з учнями початкових класів.

У Шкільному містечку працюють гуртки за інтересами : «Юний еколог», «Драматичний», «Умілі руки», «Танцювальний», «Хорового співу»

               ІІІ. Організація роботи відділів

1.Засідання (1 раз на місяць).

2.Мер ШМ організовує роботу міської ради,а та в свою чергу контролює роботу відділів під керівництвом педагогів.

3.У кожному класі працює староста, який перевіряє роботу відділів у своєму колективі.

4.Представники міської ради налагоджують чергування по школі.

5.2 рази на місяць проводяться робочі лінійки по паралелях.                                   

                            IV. Міська рада і класні колективи

1.Зв ’язок з класними колективами здійснюється через старост,які обирають на класних зборах.

2.Старости постійно інформують класні колективи про рішення міської ради Шкільного Містечка.

3.2 рази на місяць проводяться збори старост.

4.Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в класі.

5.Строста кожного класу організовує роботу відділів, веде свій зошит перевірки, слідкує ,щоб представники відділів не пропускали засідання

( у кожному класі в куточку є графік засідань).

6.На класних зборах староста звітує про свою роботу.

7.У Шкільному Містечку працює Школа організаторських умінь учнів для старост класів,які в свою чергу проводять таку саму роботу у своїх класах з завідуючими відділів.

             V. Педагогічний колектив і Шкільне Містечко

1.Класні керівники постійно допомагають старостам у роботі.

2. За кожним відділом, службою  та гуртком закріплений педагог-радник із членів педколективу.

3.Адміністрація школи допомагає мерії , підтримує їхній престиж, корисні починання.