План заходів щодо впровадження Державного стандарту базової середньої загальної освіти

План заходів

щодо впровадження Державного стандарту

базової середньої загальної освіти

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

1

Розмістити на сайті школи План заходів щодо впровадження Державного стандарту базової середньої загальної освіти

Лютий

2013

Синолицька О.А.

Кравчук О.В.

2.

Опрацювати на засіданнях шкільних методичних комісій

-          Державний стандарт базової середньої загальної освіти від 23 листопада 2011р. №1392

-          Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в освітніх галузях .

-          Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ст.

 

 

січень

 

лютий

 

 

 

 

 

Середенко Л.М.

Кухарчук Т.В.

Красюк Г.І.

Малініна І.М.

Саваренюк С.М.

Сириця Л.С.

Васюра В.А.

Кравченко І.М.

Сташок Н.П.

 

 

 

 

 

3.

Забезпечити інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Постійно

Адміністрація школи

4.

Здійснити нормативно-правове, організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до вимог освітніх стандартів

Квітень-серпень 2013р.

Адміністрація школи

 

Забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів 5-х класів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти

До 1 вересня 2013р.

Адміністрація школи

6

Забезпечити вивчення в школі другої іноземної мови в 5-х класах,узагальнити матеріали творчої групи вчителів англійської мови з питання наступності між початковою школою та 5-ми класами. Видати методичний вісник

До 15.03.2013р.

Васюра В.А., адміністрація школи

7

Створити необхідні умови для успішної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання

Постійно

Адміністрація школи

8

Провести психолого-педагогічні семінари, тренінги з метою аналізу результатів адаптаційного періоду учнів 5-х класів та затвердження психолого-педагогічних завдань їх розвитку

Листопад 2013р.

Чірва С.М.,Озерова Л.В.

9

Організувати  та провести батьківські збори щодо обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5-х класів та впровадження спільного плану взаємодії

Вересень 2013р

Адміністрація школи,

Берегова Н.Г.

10

Увести «години психолога» та факультативів психологічного спрямування в навчально-виховний процес.

З 1 вересня 2013р.

Керівник навчального закладу,

Горбатюк Н.М.

 

11

Організувати та провести наради, семінари, тренінги, майстер-класи, засідання ММО, консультації з питань підготовки вчителів до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої  освіти.

Постійно

Адміністрація школи.

12

Забезпечити загальноосвітній заклад офіційними та фаховими педагогічними виданнями

Упродовж   2012-2013р.

Адміністрація школи

13

Методична нарада – тема: «Особистісно-орієнтовний і компетентнісний підходи – підґрунтя Державного стандарту початкової загальної освіти »

 

Лютий

Кравчук О.В.

14

Круглий стіл за участю всіх вчителів «На перехресті думок». Педагогічна творчість учителя в процесі вимог Державного стандарту (Освітня галузь «мова і література – мета і завдання,компоненти»,державні вимоги)

 

Січень

Адміністрація школи,

Середенко Л.М.

15

Експрес-консультація з огляду новинок педагогічної преси щодо впровадження Державного стандарту базової і повної середньої загальної освіти.

 

Квітень

Шкільні бібліотекарі

16

Круглий стіл – організація і види самостійної діяльності учнів як основа розвитку ключових компетентностей та підвищення якості освіти (Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура»). Відвідування уроків з метою виявлення проблем в адаптації п’ятикласників .

 

Вересень

Малініна І.М.,Кравченко І.М.