Методична робота ШМО вчителів

Кафедра української мови та літератури

Керівник: Осьмирко О.В.

Проблема, над якою працює:

Виховання свідомого громадянина з активною життєвою позицією,готового до трудової діяльності і творчого мислення, самовдосконалення, із сформованими якостями до взаємин із людьми. Використання особистісно-орієнтованого навчання в навчально-виховному процесі.

 

Кафедра російської мови та світової літератури

Керівник: Красюк Г.І.

Проблема, над якою працює: 

Взаємодія наукових і навчальних шляхів у формуванні читацької культури учнів на уроках російської мови та світової літератури.

Кафедра математики

Керівник: Літовчук Н.М.

Проблема, над якою працює: Створення сприятливої атмосфери на уроках математики для особистісної взаємодії вчителя з учнем з метою формування математичної компетентності

 

 

Кафедра фізики та інформатики

Керівник: Саваренюк С.М.

Проблема, над якою працює: Використання інтенсивних та експериментальних технологій навчання фізики та інформатики з використання евристик та сучасних мультимедійних, інтерактивних технологій.

 

Кафедра хімії, біології, основ здоров'я

Керівник: Малініна І.М.

Проблема, над якою працює: Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів.

 

Кафедра історії і правознавства

Керівник: Сириця Л.С.

Проблема, над якою працює: 

Гуманізація та демократизація освітнього простору, переорієнтація навчання на особистісний розвиток учнів, на досягнення ними суспільно зумовленого рівня компетентності

 

Кафедра географії та природознавства

Керівник: Сташок Н.П.

Проблема, над якою працює:

Творче спрямування діяльності на всебічний розвиток особистості учня, формування його базових  компетенцій  на основі впровадження  Державного стандарту

 

Кафедра іноземної мови

Керівник: Савчук Н.К.

Проблема, над якою працює: 

Кооперативно-інтерактивні технології у навчанні іноземних мов. Реалізація проектної методики навчання іншомовного спілкування у середній школі

 

Кафедра вчителів початкової школи

Керівник: Вилиш Н.А.

Проблема, над якою працює:

Створення умов для розвитку пізнавальних і творчих  здібностей учнів..Використання здоров’язберігаючих технологій та стратегій  активного навчання на уроках в початкових класах.

 

Кафедра вчителів предметів художньо-естетичного циклу

Керівник: Горбій О.Г.

Проблема, над якою працює:

Вплив образотворчого мистецтва, музики, художньої культури та хореографії  на розвиток творчих здібностей кожного учня. Формування культури здорового способу життя на засадах особистісно-орієнтовного виховання.

 

Кафедра фізичної культури та Захисту Вітчизни

Керівник: Кравченко І.М.

Проблема, над якою працює:

Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі

 

ШМК класних керівників

Керівник: Берегова Н.Г.

Проблема, над якою працює:

Створення виховного простору, як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання

 

ШМК вихователів ГПД

Керівник: Золоторук Н.І.

Проблема, над якою працює:

Удосконалення виховного процесу шляхом впровадження сучасних освітніх технологій на засадах  особистісно-зорієнтованого навчання. Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров,я