Методична робота ШМО вчителів

Кафедра української мови та літератури

Керівник: Яроменко Л.О.

Проблема, над якою працює:

Підвищення якості мовно-літературної освіти шляхом реалізації компетентнісного,особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання

 

Кафедра російської мови та світової літератури

Керівник: Веретеннікова С.М.

Проблема, над якою працює: 

Взаємодія наукових і навчальних шляхів у формуванні читацької культури учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури.

Кафедра математики

Керівник: Бевз О.Л

Проблема, над якою працює: Від інноваційного змісту математичної освіти через майстерність педагога до формування математично-компетентної національно свідомої особистості учня.

 

 

Кафедра фізики та інформатики

Керівник: Саваренюк С.М.

Проблема, над якою працює: Впровадження ідей реформи освіти,використання інтенсивних,інноваційних технологій навчання фізики,інформатики та астрономії.

 

Кафедра хімії, біології, основ здоров'я

Керівник: Мрочко Л.В.

Проблема, над якою працює: Формування та розвиток творчого вчителя та учня в умовах розвитку інноваційності навчання та креативності освіти.

 

Кафедра історії, правознавства, географії та природознавстваі 

Керівник: Сташок Н.П.

Проблема, над якою працює: 

Творче спрямування діяльності на всебічний розвиток особистості учня, формування його базових  компетенцій  на основі впровадження  нового Державного стандарту

 

Кафедра іноземної мови

Керівник: Ладович В.М.

Проблема, над якою працює: 

Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища засобами сучасних освітніх підходів з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

 

Кафедра вчителів початкової школи

Керівник: Вилиш Н.А.

Проблема, над якою працює:

Створення умов для розвитку пізнавальних і творчих  здібностей учнів..Використання здоров’язберігаючих технологій та стратегій  активного навчання на уроках в початкових класах.

 

 

Кафедра фізичної культури та Захисту України

Керівник: Стасюк Н.М.

Проблема, над якою працює:

Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі

 

 

Кафедра трудового навчання та обслуговуючої праці

Керівник: Сяба О.А.

Проблема, над якою працює: Впровадження народних традицій на уроках трудового навчання та обслуговуючої праці. Творча діяльність та підвищення якості знань учнів через інноваційні технології навчання

ШМК класних керівників

Керівник: Берегова Н.Г.

Проблема, над якою працює: Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху - інноваційна домінанта процесу виховання.

 

ШМК вихователів ГПД

Керівник: Золоторук Н.І.

Проблема, над якою працює:

Формування й розвиток компетентної,національно самосвідомої особистості учня на основі вдосконалення методичної культури виховання ГПД.