3 класи

3-А (Крамська І.А.)

3-Б (Ковальова О.А.)

3-В (Кузьменко Н.М.)