Форми роботи з батьками

1. Індивідуальні:

а) відвідування сім'ї;
б) запрошення до школи;
в) індивідуальна педагогічна допомога;
д) листування з батьками;
е) дні відкритих дверей.

2. Групові:

а) зібрання батьківського активу;
б) групові бесіди;
в) групові консультації;
г) батьківські консиліуми.

3. Колективні:

а) загальношкільні збори;
б) класні батьківські збори;
в) збори-концерти;
г) конференції з обміну досвідом;
д) педагогічний всеобуч "Родинна просвіта".

Графік проведення батьківських зборів та протоколи додаються.

4.Традиційні методи і прийоми роботи з батьками:

а) спостереження;
б) бесіди;
в)анкетування;
г) учнівські твори-роздуми.